Firma Camsat zajmuje się produkcją bezprzewodowych systemów dla CCTV i TV. W naszej ofercie znajdują się urządzenia przesyłające dane (CD04), sygnał audio/wideo w jakości PAL (np. TCO 5807h, CAM5816h, CDS 5021h), jak również obraz w jakości HD (np. CDS-5HD-SDI). Wszystkie nasze systemy pracują w wolnym paśmie radiowym 5GHz.

Inspiracją do rozpoczęcia opracowywania nowych urządzeń są sugestie oraz potrzeby odbiorców. Początkową fazą w całym cyklu tworzenia urządzenia jest jego projektowanie. W tym celu pierwszym krokiem jest stworzenie schematu elektronicznego, który będzie pełnił funkcje określone przez naszych inżynierów. Po zakończeniu tego etapu prowadzone są dokładne badania komputerowe danego układu. Po przeprowadzeniu wnikliwych analiz wykonujemy schemat obwodu drukowanego, w celu wykonania kilku prototypowych płytek PCB. Kolejnym krokiem jest montaż całego układu, celem wykonania niezbędnych poprawek, pomiarów oraz testów danego urządzenia. Po przeprowadzeniu  precyzyjnych badań wykonywana jest nieodzowna dokumentacja techniczna urządzenia. Ostatnim etapem projektowym jest wykonanie obudowy. Zapewnia ona ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, ochrania układ przed działaniem zewnętrznych pól magnetycznych oraz innych źródeł zakłóceń, jak również zapewni łatwy dostęp do gniazd. Tak przygotowany zestaw bezprzewodowy jest testowany w różnych warunkach na zróżnicowanych pod względem budowy terenach. Następnie zestaw ten wysyłany jest do odpowiednich jednostek certyfikujących tego typu urządzenia w celu uzyskania certyfikatu CE.

Drugim stadium tworzenia urządzeń firmy Camsat  jest przygotowanie produkcji. Podczas tego etapu następuje sprawdzenie poszczególnych parametrów wszystkich elementów potrzebnych do tworzenia naszych urządzeń. Wszystkie wykorzystywane przez nas elementy i podzespoły elektroniczne są oznaczone znakiem RoHS, co oznacza że są zgodne z unijną dyrektywą wprowadzającą zmniejszenie niebezpiecznych substancji przenikających do środowiska z urządzeń elektronicznych. Kolejnym zadaniem jest sprawdzenie obwodu drukowanego na płytkachPCB oraz kontrola warstwy izolacyjnej, którą pokryte są ścieżki.

 

 

Po przeprowadzeniu wymienionych czynności  zaczyna się proces produkcji. Etap ten dzieli się na kilka części i od niego w dużej mierze zależy jakość naszych urządzeń. W pierwszej kolejności następuje ułożenie i proces lutowania elementów powierzchniowych SMD. Po jego zakończeniu następuje przewlekanie elementów THT przez płytkę drukowaną, a następnie ich lutowanie. Po tym etapie następuje dokładne sprawdzenie wszystkich punktów lutowniczych zarówno przy elementach THT jak i SMD. Wszystkie luty muszą stanowić dobre połączenie danego elementu z obwodem drukowanym, w przeciwnym razie mogą wystąpić różnego rodzaju zakłócenia. Po montażu wszystkich elementów zostaje sprawdzone działanie układów. Na początku wykonywane są pomiary  poboru prądu każdego urządzenia, a następnie moc nadajników. Bezprzewodowy nadajnik obrazu w paśmie analogowym nie może przekraczać mocy nadawania 25mW, natomiast cyfrowa transmisja wideo pozwala na nadawanie do 100 mW. Kolejną czynnością jest sprawdzanie częstotliwości każdego z kanałów pracy. Ostatnią fazą jest podłączenie całego zestawu i weryfikacja jakości obrazu. Tak dokładnie przetestowane płytki trafiają do działu mechanicznego, gdzie z dużą starannością montowane są we wcześniej przygotowane obudowy.

Następnie  sprzęt ten trafia do działu kontroli jakości. Sprawdzane są tam zarówno wszystkie parametry elektroniczne urządzenia, estetyka jak również oznakowanie urządzeń. Celem tego działania jest usunięcie wszystkich negatywnych czynników, które mogłyby wpływać na  obniżenie jakości  naszych produktów.

Ostatnią fazą cyklu przygotowania jest pakowanie. Pierwszym etapem jest skompletowanie wszystkich elementów wchodzących w skład danego zestawu. Następnie każde urządzenie z osobna jest dokładnie czyszczone i owijane folią zabezpieczającą. Wszystkie nasze urządzenia są starannie zabezpieczane przed uszkodzeniem podczas transportu za pomocą folii bąbelkowej. Całość pakowana jest w ekologiczne opakowania kartonowe.

Na koniec naklejana jest etykieta z nazwą danego urządzenia wraz z kodem kreskowym, ułatwiająca unifikację w systemach logistycznych.

Bardzo duże zaangażowanie w wykonywaną pracę podczas każdego z etapów tworzenia naszego sprzętu, a także ciągłe szkolenia i doskonalenie kadr sprawiają, iż wysoka jakość naszych produktów nie jest kwestią przypadku, lecz jest wynikiem planowanych i skoordynowanych działań wszystkich działów w naszej firmie.

 

 

Karol Dolatowski, CAMSAT