Po co Straży Miejskiej KAMERY MOBILNE?

CAMSAT już od dawna współpracuje z jednostkami SM w wielu polskich miastach i wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas licznych spotkań, aby dostosowywać swoją ofertę do potrzeb SM. Staramy się tworzyć rozwiązania, które spełniają wymagania  i pozwalają na sprawne działania oraz zapobieganie wielu nieprawidłowościom. A przed funkcjonariuszami Straży Miejskiej stoi szereg zadań, których wykonanie wymaga nie tylko zaangażowania, ale i odpowiedniego wyposażenia.

Kto dzisiaj śpi spokojniej, czyli jakie problemy już rozwiązaliśmy wspólnie ze Strażą Miejską:

 

  • Częste wypadki na skrzyżowaniu w jednym z miast Polski Północnej
  • Nielegalne wysypiska śmieci powstające w strefach podmiejskich
  • Zabezpieczenie imprez sportowych o podwyższonym ryzyku
  • Potrzeba doraźnego monitoringu/częste zmiany lokalizacji w mieście i oddalonych gminach
  • Monitoring mobilny z samochodu/ montaż kamery na dachu samochodu

 

Skuteczności naszych rozwiązań dowodzą otrzymane REFERENCJE

To z myślą o Strażnikach Miejskich stworzyliśmy kamery mobilne iCAM-MobileHD, które są bardzo proste w obsłudze, a ich montaż nie wymaga żadnych specjalnych projektów i pozwoleń. Jedno urządzenie może być przenoszone w różne miejsca nawet każdego dnia i stanowić wsparcie tam, gdzie aktualnie występuje problem. To znacząco usprawnia pracę i skraca czas reagowania na zgłoszenia mieszkańców.

Codzienność  Straży Miejskiej to nie tylko mandaty za parkowanie, czyli co Strażnik Miejski ma w swoich obowiązkach :

– współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
– pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń,
– zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, lub innego podobnego zdarzenia,
– ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
– współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
– doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, lub miejsca ich zamieszkania,
– informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
– uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
– konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
– ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
– czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego

 

Imponujące, a z pewnością to tylko wycinek ich ciekawego zawodu. Dlatego nie tylko 29.08 życzymy Wam wyłącznie sukcesów i bezpieczenej pracy !

 

Odbierz prezent z okazji DNIA STRAŻY MIEJSKIEJ?

W podziękowaniu za Wasze zaangażowanie w tworzenie rozwiązań mobilnych, a z okazji Waszego święta przygotowaliśmy specjalną ofertę !

Do każdej kamery mobilnej iCAM-MobileHD II zamówionej przez Straż Miejską lub Urząd Miejski w okresie od 29 sierpnia do 29. września 2018 dodajemy gratis niezbędne opcje:

  • Pilot zdalnego sterowania 
  • GPS
  • Geolokalizację

Zapraszamy.