Przekaźnikowy moduł bezprzewodowy -  pilot radiowy wraz z odbiornikiem wykonawczym i  portami I/O w jednym urządzeniu. Umożliwia zdalne sterowanie w promieniu 3 km oraz sterowanie za pomocą klawiatury PTZ z PELCO-P.

WCT-02 to transceiver dwukierunkowy pracujący w paśmie 868-869 MHz, umożliwiający zdalne sterowanie radiowe wieloma różnymi urządzeniami przy wykorzystaniu protokołu PELCO (RS485), pracującymi w instalacji automatyki przemysłowej w promieniu 3 km.

Przekaźnik bezprzewodowy

Przekaźnik bezprzewodowy WCT-02 zawierający  moduł przekaźnikowy  jest urządzeniem do szybkiej bezprzewodowej transmisji danych telemetrycznych i sterowania. Może pracować jako dwukierunkowy modem radiowy ale również jako przemysłowy, dwu-wejściowy "pilot zdalnego sterowania" oraz odbiornik przekaźnikowy. Zaprojektowany do tworzenia bezpiecznych, bezprzewodowych sieci sterujących. Przy zastosowaniu re-transmiterów lub opcjonalnych anten umożliwia pokrycie rozległych obszarów w promieniu nawet 8 km. Sterownik radiowy WCT-02 wyposażony jest w dwa porty wejścia/wyjścia, dzięki czemu umożliwia sterowanie różnymi procesami w sektorze:

 • automatyki przemysłowej,
 • kontroli dostępu,
 • zabezpieczeń CCTV i ochrony obiektów.

Transceiver do zdalnego sterowania

Jeden przekaźnik radiowy pracujący zarówno jako nadajnik i odbiornik, bez konieczności zakupu osobno nadajników i odbiorników. Każdy moduł przekaźnikowy może być sterownikiem (z dwoma wejściami bezpotencjałowymi) oraz modułem wykonawczym/ przekaźnikowym (z dwoma przekaźnikami NO/NC)

Elastyczność całego systemu I/O znacznie ułatwia realizację i rozbudowę każdej instalacji.

Każdy moduł radiowy WCT-02 umożliwia pracę na 256 adresach, co oznacza, że możliwości sterowania dużą liczbą urządzeń są ogromne.

 

Łatwość konfiguracji

Nie potrzebujesz jakiegokolwiek programu czy komputera. Wszelkie ustawienia odbywają się za pomocą sprawdzonych i przejrzystych nastawników typu DipSwich co gwarantuje bezpieczeństwo działania oraz łatwą konfigurację.

 

Zasięg komunikacji bezprzewodowej

WCT-02 to bezprzewodowy nadajnik/odbiornik do zdalnego sterowania wyjściami przekaźnikowymi. Dzięki WCT-02 możliwa jest automatyzacja wielu procesów przemysłowych w zakresie zdalnego włączania/wyłączania urządzeń przesyłania stanów wyłączników krańcowych, sygnałów sterujących, resetowania czy odbioru danych telemetrycznych z różnego rodzaju czujników lub wyjść. Odbywa się to w sposób zdalny, na odległość nawet 3 km.

Zasięg może być zwiększony poprzez retransmisję. W przypadku tego urządzenia wystarczy jeden dodatkowy moduł nadawczo-odbiorczy aby przekazać sygnał na kolejne 3 km. Zastosowanie innych anten zwiększy zasięg nawet do 8 km.

 

Wygoda

Dzięki specjalnemu protokołowi ten system bezprzewodowy pozwala na obsługę wielu urządzeń jednocześnie, co przy dużych instalacjach automatyki przemysłowej pozwoli zaoszczędzić czas, który do tej pory trzeba było poświęcić na ręczne sterowanie, czy sprawdzanie danych.

System pracuje w wolnym paśmie radiowym bez konieczności opłat licencyjnych o mocy aż 300 mW.

 

Niezawodność  i potwierdzenie wykonania

Radiomodem WCT-02 posiada wiele dodatkowych funkcji min. funkcję potwierdzenia wykonania rozkazu. Użytkownik może uzyskać nie tylko potwierdzenie przesłania rozkazu sterującego, ale również informację o faktycznym włączeniu/wyłączeniu sterowanego urządzenia.

 

Sterowania klawiaturą PTZ lub rejestratorem DVR/NVR z protokołem PELCO

Większość funkcji może być wysterowana bezpośrednio z dowolnego sterownika kamer obrotowych PTZ lub rejestratora DVR/NVR z protokołem PELCO co znacząco ułatwia zdalne sterowanie wieloma urządzeniami w promieniu kilku kilometrów od centrum monitoringu.

Wyjścia przekaźnikowe w urządzeniu WCT-02 mogą być załączane/wyłączane za pomocą klawiatury PTZ (lub rejestratora) z protokołem PELCO-D/P. Urządzenie jest wtedy widoczne jako kamera obrotowa o zadanym adresie ID. Za pomocą przycisków odpowiedzialnych za przybliżenie/oddalenie załączane są odpowiednio wyjścia A i B w module WCT-02.

Dzięki temu możemy rozbudować istniejącą już instalację sterowania kamerami szybkoobrotowymi o możliwość sterowania wyjściami przekaźnikowymi (np. sterowanie oświetlaniem, bramami, rogatkami, oświetlaczami IR, syrenami, alarmami, centralami alarmowymi).

 

Przykład radiowego sterowania oświetleniem za pomocą sterownika PTZ

Użytkownik za pomocą przekaźnika radiowego WCT-02 podłączonego do klawiatury sterującej Pelco-D steruje zdalnie oświetleniem znajdującym się w znacznej odległości od nadajnika radiowego. Moduł odbiorczy załącza oświetlenie (na boisku i parkingu) i wysyła potwierdzenie wykonania rozkazu. Moduł nadawczy informuje użytkownika za pomocą wskaźników lub wyjścia przekaźnikowego, że oświetlenie zostało naprawdę załączone. Funkcja ta zawsze gwarantuje bezpieczeństwo poprawnej transmisji i pewność wykonania rozkazu.

 


 

Bezpieczeństwo

Zastosowanie funkcji szyfrującej sprawia, że radiowy system WCT-02, jak i podłączone do niego urządzenia są bezpieczne. Szyfrowane dane nawet po przechwyceniu są praktycznie bezużyteczne.

Nie jest konieczna widzialność optyczna anten – dzięki dużej mocy nadawczej (prawie 0,5W) oraz niskiej częstotliwości sygnał z łatwością przenika przez przeszkody.

W zależności od sposobu sterowania i sterowanego urządzenia można dobrać optymalny tryb pracy przekaźników. Sterownik radiowy może pracować w trybie:

System WCT-02 jest uniwersalnym modułem nadawczo-odbiorczym posiadającym dwa wejścia bezpotencjałowe oraz dwa wyjścia przekaźnikowe przez co umożliwia niezależne, dwukierunkowe sterowanie.

 

Przykładowe zastosowania:

 • zdalne włączanie/wyłączanie różnego rodzaju urządzeń (wiatraki, zraszacze, lampy, alarmy, bramy, rogatki, syreny alarmowe, oświetlenie uliczne …),
 • przesyłanie danych telemetrycznych z różnego rodzaju czujników (przeciwpożarowych, alarmowych, ruchu, zanieczyszczeń,…),
 • zdalne przesyłanie informacji z przełączników krańcowych oraz wszelkich innych wyjść urządzeń przemysłowych i maszyn.

 

Zdalne przesyłanie na wiele kilometrów sygnałów z:

 

Branża alarmowa i CCTV
 • czujników ruchu,
 • syren alarmowych,
 • central alarmowych,
 • kontaktronów drzwiowych oraz bramowych,
 • dzwonków drzwiowych oraz sygnalizatorów ostrzegawczych,
 • załączanie oświetlenia lub oświetlaczy podczerwieni.

Automatyki i przemysłu
 • wyłączników krańcowych wszelkiego rodzaju urządzeń,
 • tablic wskaźnikowych,
 • ciepłomierzy i liczników oraz pomp,
 • monitorowania oświetleniem ulicznym oraz obiektowym.

Bezprzewodowe zdalne sterowanie
 • oświetleniem,
 • oświetlaczami IR (podczerwień),
 • rogatkami, bramami przemysłowymi i kontrolą dostępu,
 • komunikatów ostrzegawczych,
 • resetowanie urządzeń,
 • syren alarmowych,
 • zdalne przełączanie kanałów radiowych w odbiornikach video np. CAM5816sq-Rx,
 • załączanie pomp i innych urządzeń przemysłowych,
 • tablic synoptycznych oraz tablic pomiarowych,
 • wyłączeniem zasilania zespołów kamerowych CCTV (np. w obiektach narażonych na liczne wyładowania atmosferyczne),
 • dzwonków drzwiowych i sygnalizatorów ostrzegawczych,
 • resetowanie oraz załączanie odległych systemów elektronicznych,
 • symulacji obecności domowników,
 • systematów automatyki,
 • sterowanie oraz kontrola stanów urządzeń przemysłowych.

 

Moduł WCT-02 do sterowania w szerokiej gamie zastosowań wymagających monitorowania i kontroli, gdzie lokalna infrastruktura komunikacyjna jest niedostępna.
 
Zastosowań WCT-02 jest wiele!
Jeśli masz pomysł na innowacyjne i nietypowe zastosowania WCT-02 skontaktuj się z naszym działem technicznym a zawsze Tobie pomożemy.
Pamiętaj także o naszym serwisie i pomocy technicznej 24h, pod numerem telefonu 505 272 224.
 
Zawsze jesteśmy gotowi by Tobie pomóc.
 
Zastosowanie

CCTV:

 • zdalne sterowanie oświetleniem ulicznym, tablicami informacyjnymi, oznakowaniem drogowym,
 • monitoring bezpieczeństwa w procesach przemysłowych,
 • sterowanie urządzeniami w instalacjach budowlanych (klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie),
 • gromadzenie danych z czujników alarmowych,
 • instalacje alarmowe i przeciwpożarowe (np. Czujki ruchu lub ppoż o zasięgu 3 km),
 • systemy bramowe i rampy (np. radiowa kontrola zamknięcia bram, śluz czy ramp przeładunkowych, zdalne sterowanie bramami przemysłowymi na kilka km),
 • Ochrona obszernych terenów (np. sygnały z czujek sejsmicznych, czujek ruchu , lub innych czujników rozlokowanych na obszernych terenach przemysłowych, leśnych lub rolniczych),

 

Automatyka przemysłowa:

 • systemy sterowania i kontroli w instalacjach przemysłowych i informatycznych (PLC),
 • przesył danych pomiędzy urządzeniami i maszynami produkcyjnymi (dźwigi, maszyny górnicze, linie produkcyjne),
 • gromadzenie danych z urządzeń pomiarowych (czujniki pomiaru zanieczyszczeń, meteorologiczne, liczniki gazu, ciepła, zużycia energii, wodomierze, i in.),
 • bezprzewodowe sterowanie i przesyłanie danych w elektrowniach wiatrowych,
 • rolnictwo i uprawy (np. sygnalizacja pracy maszyny i włączonych opcji lub zdalne sterowanie maszyną),
 • farmy wiatrowe (np. zdalne odczyty o awarii i załączonej opcji lub zdalne załączanie,
 • inteligentne budynki,
 • system inteligentnego domu,
 • bezprzewodowy sterownik radiowy.
Parametry podstawowe

Urządzenia bezprzewodowe naszej firmy współpracują z markami:

AlhuaBosch hikvision