22 lutego 2019 wchodzi w życie nowelizacja ustawy dotyczącej obowiązkowego monitoringu wysypisk!

W odpowiedzi na tegoroczną falę pożarów na wysypiskach śmieci, rząd wprowadził nowelizację ustawy o odpadach.  Nowe zapisy wchodzą w życie w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia nowelizacji i nakładają nowe wymagania odnośnie zabezpieczenia składowisk śmieci m.in.:

Jak przygotować się do nowych przepisów? Czytaj dalej

Urządzenia bezprzewodowe naszej firmy współpracują z markami:

AlhuaBosch hikvision