"Technologia w służbie ochrony"

Podczas konferencji będzie możliwość zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami z serii kamer mobilnych iCAM-Mobile HD, m.in.:

Spotkania są kontynuacją rozpoczętego w zeszłym roku cyklu i poświęcone będą merytorycznym aspektom rozwiązań technologicznych podnoszących efektywność usług ochrony. Ich głównym celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy o nowościach i trendach w branży zabezpieczeń.

Szczegółowe informacje nt terminów spotkań w poszczególnych miastach dostępne są na stronie:

http://www.cbcpoland.pl/aktualnosc/cbc-dmsi-roadshow

 

ZAPRASZAMY

Urządzenia bezprzewodowe naszej firmy współpracują z markami:

AlhuaBosch hikvision