PROSZĘ WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA:

  Im bardziej szczegółowe dane zostaną podane, tym szybciej zostaną one przetworzone.
  Proszę podać pełny opis usterki oraz opis prób uruchomienia.
  W celu określenia okresu gwarancji należy dołączyć dowód zakupu i, jeżeli dotyczy, dokument przedłużenia gwarancji i/lub inny dowód zawarcia umów przedłużających okres gwarancyjny.
  Prosimy o przesłanie nam wadliwego produktu bez akcesoriów.
  W polu Opis proszę umieścić nr faktur i datę zakupu.
  Po przetworzeniu zapytania Klienta prześlemy potwierdzenie z instrukcjami dalszego postępowania.

  Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Serwisem CAMSAT
  Telefon: +48 52 387 3658 w26 E-mail: serwis@camsat.com.pl

  Reklamacja powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację.
  2. Nazwę oraz adres firmy.
  3. Kontaktowy numer telefonu do osoby zgłaszającej reklamację.
  4. Adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację.
  5. Listę zgłaszanych do RMA urządzeń.
  6. Przedstawienie uszkodzeń, objawów i okoliczności uzasadniających reklamację.

   

  Camsat udziela odpowiedzi na reklamację w przeciągu 14 dni od daty jej złożenia.

  Oświadczenie gwarancyjne