DOTACJE

 

 

 

Firma „CAMSAT” Gralak Przemysław z siedzibą w Solcu Kujawskim otrzymała dofinansowanie współfinansowane w 80% ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, na realizację projektu pt.

„Opracowanie oraz wykonanie prototypów przemienników sygnałów HD”

Celem projektu jest kontynuowanie i intensyfikacja współpracy z jednostkami badawczymi oraz działań innowacyjnych, które spowodują rozszerzenie oferty produktowej firmy oraz pozwolą na podniesienie jej konkurencyjności na rynku polskim i europejskim.

 


 

 

Solec Kujawski, dnia 13.07.2016 r.

 

INFORMACJA O ROZPATRZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI

 

 W wyniku rozpatrzenia postępowania w ramach wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oraz wykonaniu zestawu prototypów przemienników elektronicznych, które przekonwertują sygnał obrazu z różnych standardów telewizyjnych na sygnał w standardzie analog HD (AHD) i odwrotnie została wybrana oferta Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

 

 


 

 

 

 

 

Firma „CAMSAT” Gralak Przemysław z siedzibą w Solcu Kujawskim otrzymała dofinansowanie współfinansowane w 79% ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu: „Wsparcie w ramach Dużego Bonu- 2015r”.

Projekt pt. „Opracowanie oraz wykonanie prototypu i serii próbnej nadajnika i odbiornika
do bezprzewodowej transmisji obrazu w najnowszej technologii analog HD”

Celem projektu jest kontynuowanie i intensyfikacja współpracy z jednostkami badawczymi oraz działań innowacyjnych, które spowodują rozszerzenie oferty produktowej firmy
oraz pozwolą na podniesienie jej konkurencyjności na rynku polskim i europejskim.

 

  

 

Firma „CAMSAT” Gralak Przemysław z siedzibą w Solcu Kujawskim otrzymała dofinansowanie współfinansowane w 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach POIG, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” na realizację projektu pn.:

 

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

 firmy „Camsat” z siedzibą w Solcu Kuj.”

 

Celem projektu jest zintensyfikowanie działań, które spowodują umocnienie pozycji firmy na rynku, zwiększą jej konkurencyjność ,wpłyną na rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej oraz podniosą jej potencjał eksportowy.

 

 

 

 

 

 

Firma „CAMSAT” Gralak Przemysław z siedzibą w Solcu Kujawskim otrzymała dofinansowanie współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów na realizację projektu pn.:

 

„Wystawiennictwo firmy „CAMSAT” Gralak Przemysław na targach SECUREX

Międzynarodowej Wystawie Zabezpieczeń 2010 w Poznaniu, Polska

W terminie od 26-29.04.2010 r.”

 

Celem projektu było zintensyfikowanie działań, które spowodują umocnienie pozycji firmy na rynku, zwiększą jej konkurencyjność w regionie oraz wpłyną na rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej, głównie w Europie.

 

Rezultatem projektu było uczestnictwo przedstawicieli firmy „CAMSAT” jako wystawiających w  międzynarodowej imprezie wystawienniczej oraz promocja marki „CAMSAT” jako firmy produkcyjnej z branży zabezpieczeń z regionu kujawsko-pomorskiego.

 

 

 

 

Firma „CAMSAT” Gralak Przemysław z siedzibą w Solcu Kujawskim otrzymała dofinansowanie współfinansowane w 80% ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu: „Wsparcie w ramach Dużego Bonu”. 

 

Projekt pt. „Opracowanie i  wykonanie prototypów anten kierunkowej oraz sektorowej z elementem wdrożenia”

 

 

Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy z jednostkami badawczymi oraz działań innowacyjnych, które spowodują rozszerzenie oferty produktowej firmy i tym samym umocnią jej pozycję na rynku polskim i europejskim.

 

 

 

 

Urządzenia bezprzewodowe naszej firmy współpracują z markami:

AlhuaBosch hikvision