iCAM-MobileHD Wsparcie techniczne

Przydatne linki

 

I. Czynności, które należy wykonać przy każdorazowym uruchomieniu systemu

 1. Montaż anten - należy upewnić się, że obie anteny zostały wkręcone do złączy.
 2. Zawieszenie kamery - Kamerę należy zawiesić na uchwycie montażowym.
 3. Podłączenie zasilania - Kamera powinna zostać podłączona do zasilania jeśli będzie używana dłuższy okres. Pominięcie tego kroku spowoduje, że kamera wyłączy się po rozładowaniu akumulatora.
 4. Włączenie kamery - Kamera zostanie uruchomiona po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Należy wyjąć kluczyk ze stacyjki. Na panelu zapali się zielona dioda LED>.
 5. Połączenie z systemem - Można uzyskać zdalny dostęp do systemu za pomocą odbiornika iCAM-Receiver lub urządzenia mobilnego bezprzewodowo przez sieć WiFi.
 6. Diagnozowanie stanu urządzenia - Należy upewnić się czy urządzenie jest prawidłowo skonfigurowane. Po zalogowaniu się do modułu Recordera należy sprawdzić połączenie z kamerą, status dysku i stan nagrywania przeglądając ostatnie minuty nagrań. Upewnij się, że kamera jest odpowiednio skierowana i obserwuje się obszar według Twoich wymagań.

 

II. Połączenie z systemem na urządzeniach mobilnych (telefon/tablet)

Do łączenia się z systemem iCAM-MobileHD zalecamy używać aplikacji Goolink dostępnej dla urządzeń z systemem Android i iOS. Podczas konfiguracji aplikacji wystarczy zeskanować QR kod, który znajdujesie w ustawieniach rejestratora.

Pobierz aplikację Goolink dla urządzenia z systemem:

 

III. Problem z dostępem do modułu LTE

Przykładowe ustawienia:

KAMERA IP

  • Adres IP: 192.168.1.108 (domyślny)
  • Maska: 255.255.255.0
  • Brama: 192.168.1.1 (domyślna)
  • Port Http: 80
  • Port RTSP: 554

Rejestrator NVR

  • Adres IP: 192.168.1.188
  • Maska: 255.255.255.0
  • Brama: 192.168.1.1 (domyślna)
  • Port Http: 80

Moduł LTE

  • Zewnętrzny adres IP 100.100.100.100 (adres dostarcza operator sieci komórkowej)
  • Wewnętrzny adres IP 192.168.1.1

 

1. Upewnij się czy w umowie z operatorem został wykupiony publiczny adres IP.

2. Sprawdź poprawność ustawienia APN (Network -> Mobile) - zastosowanie złej nazwy punktu dostępu sprawi, że zamiast publicznego adresu IP będziemy korzystać z prywatnego.

Konfiguracja APN dostępna jest na stronie operatorów.

Plus GSM - przejdź do artykułu
T-Mobile - przejdź do artykułu
Orange - przejdź do artykułu

 

3. Po wykonaniu powyższych kroków powinny już docierać pingi do Publicznego adresu IP (WAN) widocznego w zakładce Status.
Sprawdzenie czy docierają pingi dla przykładowego adresu IP (100.100.100.100)
Uruchom > cmd > ping 100.100.100.100 -t

4. Kolejnym krokiem jest konfiguracja urządzeń w sieci LAN, kamery IP oraz rejestratora (192.168.1.108, 192.168.1.188). W ustawieniach sieciowych tych urządzeń należy upewnić się, że została wprowadzona odpowiednia brama sieciowa, czyli adres IP modułu LTE (192.168.1.1).

5. Po przekierowaniu portów, które widzę że zostało już wykonane będzie możliwy dostęp do kamery z internetu. W naszym przypadku pod adresem publicznym będą dostępne z przeglądarki np.

 

IV. Czy można się połączyć bezprzewodowo z systemem iCAM-MobileHD jeśli nie ma widoczności optycznej.

Do nawiązania łączności z systemem iCAM-MobileHD (5 GHz) muszą zostać spełnione dwa warunki.

1. Odległość między urządzeniem a odbiornikiem iCAM-Receiver powinna być mniejsza niż 1 kilometr.

2. Między systemem iCAM-MobileHD a odbiornikiem iCAM-Receiver nie mogą występować żadne przeszkody (musi być zachowana widoczność optyczna).

W sytuacji, gdy jeden z warunków nie jest spełniony do połączenia musi zostać wykorzystany moduł LTE.

Urządzenia bezprzewodowe naszej firmy współpracują z markami:

AlhuaBosch hikvision