Data aktualizacji: 27.07.2016r.

Poniżej prezentujemy definicje pojęć występujących w opisach technologii bezprzewodowych i na naszej stronie.

Spis pojęć:

 

Anteny
Antena kierunkowa

Charakterystyczną cechą anteny kierunkowej jest to, że promieniuje w jednym kierunku prawie całą moc. Zysk takich anten może wynosić nawet kilkadziesiąt dBi.

W ofercie posiadamy następujące anteny kierunkowe podzielone ze względu na zastosowanie z systemami cyfrowymi lub analogowymi:

Dla systemów cyfrowych

 

Dla systemów analogowych

 

Antena dookólna

Charakterystyczną cechą anteny dookólnej jest to, że promieniuje w każdym kierunku w promieniu 360°.

W ofercie posiadamy następujące anteny kierunkowe podzielone ze względu na zastosowanie z systemami cyfrowymi lub analogowymi:

Dla systemów cyfrowych

 

Dla systemów analogowych

 

Polaryzacja anteny

Rolą anteny w systemie radiowym jest przesyłanie sygnału elektrycznego w postaci fal elektromagnetycznych oraz ich odbieranie. Polaryzacja anteny oznacza zwrot oraz kąt pod jakim rozchodzą się fale. Najczęściej spotykane rodzaje polaryzacji to: liniowa, kołowa, eliptyczna. Więcej o polaryzacji na stronie wikipedii.

Antena MIMO (Multiple Input Multiple Output)

Rozwiązanie zwiększa przepustowość sieci korzystając z transmisji wieloantenowej. Innymi słowy w jednej antenie znajdują się dwie. Dodatkowo każda z anten może mieć inną polaryzację.


Rodzaje interfejsów transmisji

Standard transmisji szeregowej: RS485

Standard RS485 został opracowany przez EIA (ang. Electronics Industry Association, pol. Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego) w celu wprowadzenia standardu parametrów dla urządzeń dostarczanych przez różnych producentów. Składa się z różnicowego nadajnika, dwu przewodowego toru transmisyjnego i różnicowego odbiornika. Nie wymaga on prowadzenia przewodu powrotnego. Standard RS485 obsługuje do 32 nadajników i odbiorników. Ograniczenie do 32 urządzeń związane jest z ograniczeniami energetycznymi nadajnika (transmisja oparta na napięciu różnicowym). Komunikacja odbywa się poprzez skrętkę (twisted-pair). Przy wykorzystaniu pojedynczej pary lub dwóch par przewodów wewnątrz skrętki.

Topologia połączenia

Najczęściej spotykaną topologią połączenia urządzeń jest topologia magistrali.

Zasięg transmisji danych

Zasięg tego standardu wynosi maksymalnie 1200m. Maksymalna odległość transmisji uzależniona jest od prędkości transmisji danych:

  • dla 35Mbit/s zasięg wynosi do 10m)
  • dla 100Kbit (do 1200m).

 

RS485 jest jednym z najczęściej stosowanych interfejsów przewodowych w sieciach przemysłowych (automatyce). Dzieje się tak za sprawą tego, że transmisja danych jest bardzo odporna na zakłócenia zewnętrzne (na przykład silników czy sieci energetycznych).

Sposób działania

Nadajnik i odbiornik działające w trybie half-duplex, gdy nie nadają przechodzą w tryb odbiorczy. Urządzenie nadrzędne (master) nadaje prośbę o rozpoczęcie transmisji do węzła podrzędnego (slave) poprzez zaadresowanie jednostki. Wykrywany zostaje bit startowy transmisji i automatycznie zostaje uaktywniony nadajnik RS485. Gdy sygnał został nadany urządzenie powraca do trybu odbioru.

Standard RS232

Standard RS-232 (ang. Recommended Standard) został opracowany (w 1962 roku) w celu ujednolicenia parametrów sygnałów i konstrukcji urządzeń przeznaczonych to przesyłania danych cyfrowych w sieciach telefonicznych. Określa on sposób łączenia urządzeń DTE (ang. Data Terminal Equipment) czyli urządzeń końcowych (na przykład rejestrator) oraz urządzeń DCE (ang. Data Communication Equipment), czyli urządzeń wysyłających dane (na przykład modem radiowy).

Definiuje on:

  • nazwy styków złącz,
  • sygnały przypisane do złącz,
  • specyfikację elektryczną obwodów,
  • normy złącz i przewodów portów szeregowych typu COM.

Magistrala RS232 służy do szeregowej transmisji danych według poniższej specyfikacji napięcia.

  • “1” logiczną napięcie -3V do -15V, zaś
  • “0” logiczne to napięcie +3V do +15V.

 

Nadajnik i odbiornik z interfejsem RS-485

Produkowany przez Camsat nadajnik i odbiornik do zdalnego sterowania urządzeniami, poprzez standard RS-485 nazywa się CD-06. Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie poświeconej temu urządzeniu -> przejdź do strony.

Wybrane zalety systemu CD-06

  • ✓ zdalne sterowanie na dużym dystanie poprzez protokół RS485,
  • ✓ odbiornik zapamiętuje ostatni stan i przywraca go w przypadku zaniku i wznowieniu zasilania.

 

 

Bezprzewodowe przesyłanie sygnału RS-485

W naszej ofercie znajduje się urządzenie do bezprzewodowego przesyłania RS485, jest nim bezprzewodowy system telemetryczny CD-04, który posiada wbudowany układ CD-06.

 


Tryby pracy przekaźników

Odbiornik może pracować w trybach bistabilnym i astabilnym.

Tryb astabilny

W trybie astabilnym odbiornik odwzorowuje dokładnie stan wejścia w nadajniku – przy zwarciu wejścia wyjście jest również zwierane i odwrotnie przy rozwarciu wejścia wyjście jest rozwierane.

Tryb bistabilny

W trybie bistabilnym każde zbocze narastające (zwarcie wejścia w nadajniku) powoduje zmianę stanu wyjścia na przeciwny. Przykładowo pierwszy impuls załącza wyjście przekaźnikowe, drugi je wyłącza, kolejny ponownie załącza, itd.


Widoczność optyczna – LOS

W opisach technologii transmisji bezprzewodowej (zasięgów transmisji) często spotykanym określeniem jest “widoczność optyczna” w języku angielskim “LoS – Line od Sight“. Przykład: jeśli maksymalny zasięg transmisji wynosi 100m LoS, oznacza to, że urządzenia przesyłają sygnał na odległość 100 metrów ale pod warunkiem, że między nadajnikiem a odbiornikiem nie znajdują się żadne przeszkody fizyczne. Innymi słowy urządzenie nadawcze i odbiorcze muszą się widzieć.

 


 

Punkt retransmisyjny

W przypadku jeśli zasięg transmisji jest niewystarczający lub pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem znajdują się przeszkody istnieje możliwość zastosowania tak zwanych punktów retransmisyjnych. Należy znaleźć miejsce, w którym jest widzialność optyczna zarówno z nadajnikiem jak i odbiornikiem i w tym punkcie zainstalować dodatkowy zestaw urządzeń.

Na poniższym rysunku prezentujemy sytuację, w której wymagane jest zastosowanie punktu retransmisji.

W budynku numer 1 znajduje się centrum monitoringu. Nie ma możliwości przestała sygnału z kamery A znajdującej się na wielopoziomowym parkingu 4 bezpośrednio do odbiornika na wieżowcu 1. W tym przypadku konieczne było zastosowanie punktu retransmisji. Nadajnik z budynku 4 przesyła bezprzewodowo sygnał do odbornika numer 3. Następnie po przewodzie sygnał dociera do nadajnika numer 2, z którego to drogą radiową jest on przesyłany do odbiornika 1. Odbiornik na budynku numer 1 przewodowo przekazuje sygnał do rejestratora.


Power over Ethernet (PoE)

Technologia, która umożliwia przesyłanie energii elektrycznej poprzez skrętkę do urządzeń, które są elementami sieci Ethernet (kamer IP, urządzeń komunikacji bezprzewodowej oraz VoIP).

Nadajnik radiowy – Tx

Urządzenie służące do wysyłania sygnału radiowego (obrazu, dźwięku lub danych) do odbiornika. Ilość kamer, z których sygnał może być przesyłany zależy od tego ile kanałów obsługuje dany system. Wybrane systemy analogowe naszej produkcji mogą przesyłać sygnał nawet na 21 kanałach (ilość dostępnych kanałów uzależniona jest od dozwolonych częstotliwości transmisji w danym kraju) lub nawet 32 kamer cyfrowych IP (zależy od rodzaju kamery i rozdzielczości).

Odbiornik radiowy – Rx

Urządzenie odbierające sygnał radiowego (obrazu, dźwięku lub danych) przesłany przez nadajnik. W celu zwiększenia zasięgu transmisji do odbiornika można podłączyć zewnętrzną antenę.

Tryb DFS (Dynamic Frequency Selection)

Urządzenia działające w trybie DFS automatycznie wybierają najlepszą częstotliwość transmisji z zakresu częstotliwości, który obsługują. Przed uruchomieniem radiowej transmisji należy zawsze sprawdzić jakie częstotliwości są darmowe / nie wymagają pozwolenia w danym kraju. Istnieje możliwość, że zakres częstotliwości, na której działa dany zestaw transmisyjny może pokrywać się z częstotliwościami “niedostępnymi” w danym kraju. W tym wypadku należy przełączyć urządzenie na tryb manualnego wyboru częstotliwości.

Kamera PTZ

Kamery PTZ zwane również obrotowymi / szybkoobrotowymi umożliwiają zdalne sterowanie ich parametrami. Operator może sterować zbliżeniem optycznym / cyfrowym (zoomem) oraz obracać nimi w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Watchdog

Jest to urządzenie (układ elektroniczny), wykrywające błędne działanie systemu i automatycznie wykonujące określone czynności mające na celu ich naprawienie.

Zastosowanie funkcji watchdog w wybranych produktach Camsatu znacząco poprawia bezpieczeństwo systemów bezprzewodowych. W sytuacji, gdy zostanie utracone połączenie między nadajnikiem, a odbiornikiem umożliwia ona automatyczne wznowienie połączenia.

ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

Standard (protokół) Onvif, ma na celu ujednolicenie wszystkich interfejsów do przesyłu obrazów wideo oraz innych danych pomiędzy urządzeniami monitoringu CCTV (kamera – rejestrator) umożliwiających im poprawne działanie. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dobór dowolnych urządzeń z oferty różnych producentów i zapewnia kompatybilność z każdym rejestratorem wyposażonym w ten prot