Systemy radiowe dla większości z nas są dość zagadkowym pojęciem.  Pod tą obco brzmiącą nazwą kryją się po prostu urządzenia, które wykorzystują niektóre prawa fizyki do przesłania obrazu, dźwięku lub danych – tu akurat prawo rozchodzenia się fal radiowych. Każde prawo ma ograniczenia, które znacząco wpływają na poprawność pracy urządzenia działającego z jego wykorzystaniem. Jeśli chodzi o systemy radiowe transmisji obrazu i dźwięku produkowane przez firmę CAMSAT nie można nie wspomnieć o głównej zasadzie warunkującej prawidłową pracę tych systemów – zachowanie czystej pierwszej strefy Fresnela . Stefa Fresnela to nic innego jak obszar rozchodzenia się fal radiowych znajdujący się wzdłuż linii łączącej nadajnik i odbiornik. Potocznie nazywamy to widzialnością optyczną anten.

Na rynku dostępne są systemy CCTV bezprzewodowej transmisji wideonajróżniejszego typu – analogowe, cyfrowe, IP oraz transmisja wideo HD,  z czego każdy rodzaj, co z dumą  możemy podkreślić, znajdą Państwo w ofercie firmy CAMSAT. Każde z wymienionych typów urządzeń działa na określonej częstotliwości radiowej – w wolnym, nieodpłatnym paśmie przydzielonym nam przez Unię Europejską – 5GHz, które wyparło wcześniej już udostępnione, ale obecnie bardzo mocno wykorzystane pasmo 2.4GHz.

Jest bardzo wiele czynników wpływających na poprawne funkcjonowanie urządzeń do bezprzewodowego przesyłu sygnału wideo/audio drogą radiową, a w poniższym tekście postaramy się przedstawić  najbardziej powszechne rodzaje zakłóceń oraz proste sposoby na ich eliminację.

Najbardziej typowym, a jednocześnie najprostszym do usunięcia błędem, który skutkuje nieprawidłowym działaniem bezprzewodowych zestawów transmisji, zarówno analogowych jak i cyfrowych, jest zastosowanie złej klasy zasilaczy impulsowych lub zasilaczy o słabej wydajności prądowej.

Wymiana na dobrej jakości zasilacz impulsowy stabilizowany lub transformatorowy o dopasowanym do wymagań systemu amperarzu przywróci nie zakłóconą pracę urządzeń.

Już na początku artykułu wspomniane zostało główne prawo prawidłowego działania systemów radiowych – widzialność optyczna anten. Każda przeszkoda – może to być, drzewo, budynek, wynikające z urbanizacji przewody energetyczne – w znaczącym stopniu wpływa na nieprawidłowe działanie systemów bezprzewodowych, zakłócając swobodny przepływ fal radiowych. Wspomniane wcześniej urządzenia analogowe (przykładem mogą być urządzenia z serii CAM5816 lub TCO5807) wymagają absolutnie czystej pierwszej strefy Fresnela, ale bardzo prostym sposobem na rozwiązanie problemu widzialności optycznej w przypadku zestawów analogowych jest retransmitowanie przesyłanego sygnału używając dodatkowego sytemu w punkcie, który “widzi się” optycznie z punktem początkowym i końcowym.

Urządzenia cyfrowe z serii CDS5021 czy CDS-5IP natomiast dzięki modulacji OFDM i transmisji wieloantenowej są w stanie poradzić sobie z przeszkodą. Pod uwagę należy wziąć fakt, iż każda przeszkoda zabsorbuje znaczną część sygnału, co w sposób znaczący wpłynie na deklarowany przez producenta zasięg działania danego zestawu. Dodatkową zaletą urządzeń cyfrowych, która pozwala na uzyskanie prawidłowej transmisji/obrazu i wyeliminowanie potencjalnych nieprawidłowości jest charakteryzująca je wysoka odporność na zakłócenia przemysłowe, zakłócenia z innych sieci bezprzewodowych lub energetycznych i ta właśnie cecha wpływać powinna na wybór tej serii urządzeń na terenach przemysłowych oraz w warunkach gęstej zabudowy miejskiej.

Cyfrowa transmisja wideo przewyższa w pewnym stopniu urządzenia do transmisji analogowej, zwłaszcza jeśli chodzi o serię IP, jest możliwość przeskanowania pasma radiowego i uzyskanie informacji o wolnych, niezajętych przez innego użytkownika pasmach radiowych w interesującej nas częstotliwości. Ta funkcja pozwala wyeliminować   zakłócenia zanim jeszcze się pojawią, unikniemy interferencji ze strony jakiejkolwiek innej działającej na interesującym nas obszarze sieci bezprzewodowej przed montażem urządzeń.

Ciągły rozwój sektora bezpieczeństwa pociąga za sobą wzrost nie tylko ilości monitorowanych obiektów, ale również ilości kamer, w dużej mierze marki SAMSUNG, instalowanej na wielu z nich. Coraz częściej klienci poszukują rozwiązań bezprzewodowych usiłując niwelować nie tylko koszty ale i nakład pracy związany z tradycyjnymi rozwiązaniami kablowymi. Ilość kamer i chęć rozwiązania przesyłu sygnału wideo drogą radiową wiąże się z zastosowaniem dużej ilości bezprzewodowych systemów transmisji. Często ilość ta wymaga zastosowania na jednym obiekcie systemów analogowych (seria CAM5816) oraz cyfrowych (seria CDS).

Systemy mikrofalowe analogowe ze względu na swoją strukturę są wrażliwe na inne urządzenia radiowe, zwłaszcza na te które znajdują się w pobliżu nadajników, a specyfika zestawów cyfrowych polega na posiadaniu anteny nadawczej po stronie odbiornika i nadajnika, służącej komunikacji zwrotnej pomiędzy urządzeniami. Ta właśnie cecha jeszcze do niedawna wpływała na pojawianie się zakłóceń na obiektach z dużą ilością kamer i licznymi obwarowaniami związanymi z odległością masztów radiowych od siebie, a to nastręczało instalatorom pewnych problemów.

Obecnie, dzięki wprowadzeniu do oferty ulepszonej wersji urządzeń z serii CDS z dodatkowym sterownikiem, którego jedną z funkcji jest możliwość wyłączenia komunikacji dwustronnej, problem wzajemnych zakłóceń można z łatwością wyeliminować dobierając systemy radiowe dostosowane do warunków instalacji CDS5021(STR).

Analiza kilku powyższych przykładów prowadzi nas do konkluzji, iż większość zakłóceń wpływających na nieprawidłową pracę bezprzewodowych systemów transmisji radiowej  może zostać z łatwością wyeliminowana, o ile zastosujemy się do rządzących w tym bezprzewodowym świecie reguł. Jeśli ktoś z Państwa, naszych klientów, spotka się z podobnym problemem, służymy pomocą. Zapraszamy do kontaktu.

Małgorzata Ruszewska, CAMSAT