• podłączyć odbiornik bezpośrednio do monitora, krótkim przewodem koncentrycznym,
 • zmienić numer kanału pracy,
 • sprawdzić zasilacz (podłączyć urządzenia pod inny model),
 • w przypadku, gdy na obiekcie uruchomionych jest kilka systemów jednocześnie, uruchomić tylko jeden zestaw i sprawdzić jego działanie,

najczęściej powodem tego typu zakłóceń są słabej jakości zasilacze (o wysokich tętnieniach napięcia). Należy podłączyć wysokiej jakości zasilacz (stabilizowany transformatorowy lub impulsowy).

Przyczyną śnieżenia obrazu jest najczęściej zbyt słaba jakość połączenia radiowego. Najczęstszymi przyczynami są:

 • zbyt duża odległość pomiędzy nadajnikiem oraz odbiornikiem (jeżeli jest to możliwe należy użyć zewnętrznych anten, zwiększających zasięg zestawu lub użyć innego typu urządzenia, przeznaczonego na daną odległość),
 • przeszkoda pomiędzy antenami – w tym przypadku należy stworzyć pośredni punkt retransmisyjny, omijający przeszkodę.

Powyższe zakłócenie najczęściej pojawia się w przypadku, gdy na obiekcie są używane zestawy do transmisji cyfrowej. Należy:

 • zmienić kanał pracy urządzenia,
 • przesunąć maszt odbiorczy na odległość co najmniej 7 metrów od zestawów cyfrowych.

 • sprawdzić zasilacz (patrz pkt. 2),
 • za pomocą potencjometru VR (w nadajniku) wyregulować poziom sygnału wideo,
 • sprawdzić dopasowanie impedancyjne przewodów wideo (zastosować terminator – rezystor 75 ohm),
 • przyczyną może być zbyt słaby sygnał wideo (należy zastosować wzmacniacz korekcyjny wideo),
 • w przypadku stosowania skrętki UTP, należy pamiętać o konieczności stosowania transformatorów wideo.