System CDS-6IPeco to profesjonalny moduł nadawczy IP, przy którego użyciu można stworzyć instalację monitoringu IP składającą się nawet z 16 kamer IP. Wydaje się, iż takie rozwiązanie to bardzo skomplikowany system. Nie z urządzeniami CDS-6IPeco. Ich montaż jest stosunkowo prosty, a więc i stworzenie systemu monitoringu CCTV nie stanowi większych problemów. Jedno urządzenie ma możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch kamer IP, co zmniejsza ilość potrzebnych modułów, w porównaniu do innych urządzeń zbierających obraz z każdej kamery osobno.

Jeden odbiornik radiowy CDS-6IPeco może odbierać transmitowany sygnał z aż czterech nadajników. Warto zauważyć, że system CDS-6IP przesyła obraz i dźwięk na odległość wynoszącą aż 2000 m.

Rekomendowane jest stosowanie na jednej instalacji wykorzystującej system bezprzewodowej transmisji urządzeń z jednej rodziny (CDS-6IP, CDS-5IPmini). Jeśli jednak istnieje konieczność rozbudowy istniejącego systemu monitoringu opartego o urządzenia IP z innej rodziny, to należy je przestawić w tryb pracy MASTER SLAVE (menu konfiguracji -> CAMERA CONNECTION SETTINGS -> Wireless: MASTER SLAVE).

 

Poniższy schemat przedstawia instalację z punktem odbiorczym zbierającym kierunkowy sygnał z 16 kamer IP.

6 modułów CDS-6IPeco [1] transmituje sygnał z 12 kamer (po 2 kamery IP podłączone do każdego modułu przy użyciu skrętki UTP z RJ45). Pozostałe 4 urządzenia połączone są, każdy z jedną kamerą [2] takim samym rodzajem przewodu. Wszystkie urządzenia wysyłają bezprzewodowy sygnał na odległość do 2000 m, do modułów odbiorczych, z czego 2 z nich pobierają sygnał z 3 nadajników [3], a dwa pozostałe z 2 nadajników [4]. Następnie te moduły CDS-6IPeco są kolejno połączone skrętką komputerową aż do rejestratora DVR/NVR [5].

Switch do kamer IP

Poniższy przykład prezentuje wykorzystanie 4 portowego przełącznika do transmisji sygnału z 3 kamer przy użyciu modułu CDS-6IPeco.


Więcej o switch do kamer IP.

Wbudowana antena kierunkowa

Dodatkowym atutem systemu CDS6IPeco jest szeroki kąt pracy anten. Są to anteny o podwójnej polaryzacji H-V i kącie pracy H-60° oraz V-25°. Ta cecha pozwala na zaprojektowanie systemu CCTV, w którym kamery są znacznie oddalone od siebie i jeszcze skuteczniej monitorować obraz z każdego zakątka danego terenu.

Moduł CDS-6IPeco posiada wewnętrzną, zintegrowaną MIMO. W przypadku tego modelu nie ma możliwości podłączania anteny zewnętrznej. Dostępna jest jednak wersja CDS-6IP/SMA, która oprócz wbudowanej anteny posiada jeszcze złącza SMA, które umożliwiają podłączenie antenty zewnętrznej np. dookólnej.

Przepustowość

Warto zwrócić też uwagę na istotny parametr, jakim jest przepustowość (rzeczywista szerokość pasma – maksymalna ilość informacji jaka może być przesłana).  Przepustowość CDS-6IPeco na dwóch kilometrach wynosi około 20Mbit, a na jednym kilometrze jest to mniej więcej 30Mbit.

Retransmisja

Zdarzyć się może, iż instalacja ma działać na obszarze nawet dwa razy większym niż maksymalny zasięg urządzenia. Problem jednak można w łatwy sposób rozwiązać, stosując punkt retransmisyjny, złożony z urządzeń do ponownego transmitowania sygnału na dodatkowe dwa kilometry. Oprócz możliwości wydłużenia zasięgu, możliwe jest także podłączenie dodatkowej kamery IP do punktu retransmisji, dzięki wyposażeniu urządzenia w dwa porty LAN.

Poniższy schemat przedstawia instalację z punktem retransmisji obrazu.

Pierwsze urządzenie połączone jest z dwoma kamerami IP [1], natomiast drugie z jedną kamerą [2]. Wysyłają one sygnał z odległości 2 km do pierwszego modułu odbiorczego w punkcie retransmisyjnym [3], który przekazuje przewodowo sygnał do kolejnego urządzenia CDS-6IPeco [4]. Przewodowo odbiera także sygnał od kolejnej kamery IP. Z punktu retransmisyjnego sygnał ze wszystkich 4 kamer przekazywany jest bezprzewodowo na kolejne dwa kilometry do ostatniego urządzenia odbiorczego CDS-6IPeco, który za pomocą przewodu przekazuje sygnał do rejestratora DVR/NVR [5].

Zasilanie

Istotne są także inne parametry, takie jak zasilanie, które wynosi 12V DC 1A oraz 12-24V PoE.

Szyfrowanie transmisji danych

System CDS-6IPeco umożliwia kodowanie danych przy użyciu następujących standardów: 64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-2-PSK. Chroni to instalację przed dostępem do transmisji przez osoby do tego niepowołane.

Najbardziej zachęcającym faktem jest to, iż taki system, który jak da się zauważyć profesjonalnym i nowoczesnym rozwiązaniem dla monitoringu CCTV, jest dodatkowo stosunkowo tani w porównaniu z innymi najnowocześniejszymi rozwiązaniami.